hoofd-gilde.jpg

Het BKG luidt handmatig in totaal 8 luidklokken op vier verschillende locaties. Vijf klokken hangen er in de Catharijnekerk (de Brielse Dom), één in het oude Stadhuis aan de Markt, één in de Jacobskerk  en één in de Martinuskerk. De eerste drie locaties bevinden zich binnen de Brielse vesting. De Martinuskerk bevindt zich in de kern Zwartewaal. 

De vijf luidklokken in de Catharijnekerk zijn in volgorde van grootte de Katrin uit 1482 met een gewicht van 4380 kg, de Concordia uit 2010 met een gewicht van 1095 kg, de Crans uit 1744 met een gewicht van 845 kg, de Barbara uit 2010 met een gewicht van 590 kg en tot slot het lichtste klokje, de Bakker uit 1773 met een gewicht van 363 kg.  

In de Jacobskerk hangt de luidklok de Dop, gegoten in 1696 door Adriaen Dop. De Dop weegt 220 kg.

In het stadhuis op de Markt in de binnenstad van Brielle hangt het stadhuisklokje. Het stamt mogelijk uit de 13e eeuw en is misschien wel het oudste klokje van Nederland. De gieter is onbekend. 

In de Martinuskerk hangt  een klok die ook gegoten is door Pieter Bakker. Deze is drie jaar eerder gegoten - in 1770 - dan de Bakker  die in de Catharijnekerk hangt. De klok weegt 278 kg. 

Overzicht luidklokken 
Klok / locatie  Gieter  Gietjaar Gewicht in kilogram Ophanging 
Katrin, Sint Catharijnekerk  Steven Butendiic  1482 4380 Vliegend 
Concordia, Sint Catharijnekerk  Petit & Fritsen  2010 1095 Vliegend 
Crans, Sint Catharijnekerk  Ciprianus Crans  1744 845 Vliegend 
Barbara, Sint Catharijnekerk  Petit & Fritsen  2010 590 Vliegend 
Bakker, Sint Catharijnekerk  Pieter Bakker  1773 363 Vliegend (met vallende klepel). 
Klok Martinuskerk  Pieter Bakker  1770 278 Vliegend 
Dop,  Jacobskerk Adriaen Dop  1696 220 Vallend 
Stadhuisklok , stadhuis Markt Onbekend  13e eeuw  213 Vliegend 

De Katrin Steven Butendicc giet in 1482 de Grote klok. Hij heeft een doorsnede van 1.88 mtoon A en weegt 4380 kg.

Hij wordt gebruikt om de ingezetenen bijeen te roepen voor bekendmakingen en afkondigingen, maar het is ook de stormklok en noodklok. In de 18e eeuw is de klok gebarsten en daarna van drie ijzeren banden voorzien ter voorkoming van verdere schade.
In 1943 is hij afgetakeld en op transport gesteld naar Duitsland, maar bij de glasfabriek in Leerdam blijven staan vanwege transportproblemen door het grote gewicht.
In 1948 is hij gelast bij de RDM. Hierbij is een deel van het gotisch randschrift onleesbaar geworden.
"Ic hiet Katrin en bid God, dat hi ten Bril bewart"....."ghi heren machtich, blift eendrachtich doe di dat so sel u stat wel staen in vreden"........
In 1973 werd de klok weer opgehangen met een elektrische luidinstalatie. De Katrin kreeg bij de restauratie van 1999 een extra luidwiel en kan nu ook met de hand worden geluid door 4 luiders tegelijk.
De Katrin slaat de hele uren.
ConcordiaCrans
De Crans is een wachtklok, gegoten door Ciprianus Crans te Amsterdam in 1744. Hij is 1.10 m doorsnee, weegt 850 kg en heeft toonhoogte f.
Er zijn wapens van twee burgemeesters op aangebracht. Hij werd geluid bij aanvang en einde van de werktijden en gaf het middernachtelijk uur aan. Ook werden zo de wachten bij de poorten geregeld. De Crans wordt geluid door 2 luiders tegelijk.Barbara
Bakker
De Bakker was oorspronkelijk de halfuursklok. Hij is gegoten in 1773 door Pieter Bakker in Rotterdam. Hij weegt 363 kg en heeft een diameter van 84 cm en  toonhoogte B. In 1979 wordt de klok, omdat hij is uitgesleten, een kwartslag gedraaid en opnieuw opgehangen. Hij is door 1 luider te luiden.
Hij fungeert niet meer als halfuursklok.
Klok Martinuskerk
Dop, St. Jacobskerk
Stadhuisklok, het oude stadhuis op de Markt