hoofd-gilde.jpg

Het BKG luidt handmatig in totaal 8 luidklokken op vier verschillende locaties. Vijf klokken hangen er in de Catharijnekerk (de Brielse Dom), één in het oude Stadhuis aan de Markt, één in de Jacobskerk  en één in de Martinuskerk. De eerste drie locaties bevinden zich binnen de Brielse vesting. De Martinuskerk bevindt zich in de kern Zwartewaal. 

De vijf luidklokken in de Catharijnekerk zijn in volgorde van grootte de Katrin uit 1482 met een gewicht van 4380 kg, de Concordia uit 2010 met een gewicht van 1095 kg, de Crans uit 1744 met een gewicht van 845 kg, de Barbara uit 2010 met een gewicht van 590 kg en tot slot het lichtste klokje, de Bakker uit 1773 met een gewicht van 363 kg.  

In de Jacobskerk hangt de luidklok de Dop, gegoten in 1696 door Adriaen Dop. De Dop weegt 220 kg. Klik hier voor het verslag van onze secretaris Wim Boeren over zijn eerste kennismaking met De Dop in juli 2020.

In het stadhuis op de Markt in de binnenstad van Brielle hangt het stadhuisklokje. Het stamt mogelijk uit de 13e eeuw en is misschien wel het oudste nog in gebruik zijnde klokje van Nederland. De gieter is onbekend. 

In de Martinuskerk hangt  een klok die ook gegoten is door Pieter Bakker. Deze is drie jaar eerder gegoten - in 1770 - dan de Bakker  die in de Catharijnekerk hangt. De klok weegt 278 kg.                     Overzicht luidklokken Klok / Locatie

Gieter 

Gietjaar

Gewicht in kilogram

Ophanging 

Katrin, Sint Catharijnekerk 

Steven Butendiic  1482 4380 Vliegend 
Concordia, Sint Catharijnekerk
 
Petit & Fritsen  2010 1095 Vliegend 
Crans, Sint Catharijnekerk 

Ciprianus Crans  1744 845 Vliegend 
Barbara, Sint Catharijnekerk 

Petit & Fritsen  2010 590 Vliegend 
Bakker, Sint Catharijnekerk  Pieter Bakker  1773 363 Vliegend (met vallende klepel). 

Klok Martinuskerk  Pieter Bakker  1770 278 Vliegend 

Dop,  Jacobskerk Adriaen Dop  1696 220 Vallend 

Stadhuisklok , stadhuis Markt Onbekend  13e eeuw  213 Vliegend De Katrin Steven Butendicc giet in 1482 de Grote klok. Hij heeft een doorsnede van 188 cmtoon A en weegt 4380 kg.

De Katrin wordt gebruikt om de ingezetenen bijeen te roepen voor bekendmakingen en afkondigingen, maar het is ook de stormklok en noodklok. In de 18e eeuw is de klok gebarsten en daarna van drie ijzeren banden voorzien ter voorkoming van verdere schade.

In 1943 is hij afgetakeld en op transport gesteld naar Duitsland, maar bij de glasfabriek in Leerdam blijven staan vanwege transportproblemen door het grote gewicht.
In 1948 is hij gelast bij de RDM. Hierbij is een deel van het gotisch randschrift onleesbaar geworden.
"Ic hiet Katrin en bid God, dat hi ten Bril bewart"....."ghi heren machtich, blift eendrachtich doe di dat so sel u stat wel staen in vreden"........
In 1973 werd de klok weer opgehangen met een elektrische luidinstallatie. De Katrin kreeg bij de restauratie van 1999 een extra luidwiel en kan nu ook met de hand worden geluid door 4 luiders tegelijk.
De Katrin slaat de hele uren.
De Concordia werd in 2010 gegoten door Petit en Fritsen. De klok weegt 1095 kgDe Concordia heeft een gecombineerde functie. Ze is een met de hand luidbare klok, maar maakt tevens onderdeel uit van het carillon en is dus ook een beiaardklok. Sinds december 2011 is ze voorzien van een elektrische luidmotor en de koster kan haar daardoor teven elektrisch laten luiden. Concordia is de Romeinse godin van de eendracht en harmonie. De klokwordt ook wel de 'samenwerkingsklok' genoemd.
Crans - gegoten in 1744 door Ciprianus Crans - Gewicht 845 kg - Doorsnede 110 cm - toonhoogte fDe Crans werd geluid bij aanvang en einde van de werktijden en gaf het middernachtelijk uur aan. Ook werden zo de wachten bij de poorten geregeld.
Er zijn wapens van twee burgemeesters op aangebracht. De Crans wordt geluid door 2 luiders tegelijk.


De Barbara - in 2010 gegoten door Petit en Fritsen - gewicht 590 kgDe Bakker - Gieter Pieter Bakker te Rotterdam in 1773
De Bakker is de kleinste met de hand luidbare luidklok in de Catharijnetoren. Oorspronkelijk was het de halfuursklok. Hij is gegoten in 1773 door Pieter Bakker in Rotterdam. Hij weegt 363 kg en heeft een diameter van 84 cm en  toonhoogte B. In 1979 wordt de klok, omdat hij is uitgesleten, een kwartslag gedraaid en opnieuw opgehangen. Hij is door 1 luider te luiden.
Hij fungeert niet meer als halfuursklok.Klok Martinuskerk

Dop, St. Jacobskerk

Stadhuisklok, het oude stadhuis op de Markt


 
Het inhijsen van de twee nieuwe klokken in 2010