hoofd-gilde.jpg

Nieuwe Klokken


Op 23 april werd de Gildeklok ( Barbara) gegoten; op donderdag 29 april was de Samenwerkingsklok ( Concordia) aan de beurt. Als laatste werd op vrijdag 4 juni de Carillonklok ( Cecilia) gegoten.
Onder het kopje "Foto's en films gietproces" kunt u filmpjes en fotoalbums bekijken.Barbara:
Cecilia: