hoofd-gilde.jpg

Beiaardier in actie


Beiaardier Aart van der Gronden, tevens lid van het BKG, is op open dagen altijd in de speelcabine van het carillon te vinden.
Op het filmpje ziet u hem in actie.