hoofd-gilde.jpg


Vanaf 2004 doet het BKG ieder jaar mee met de Maskerade op 5 december. Een eeuwenoud gebruik dat op maar weinig plaatsen in Nederland nog in zwang is.
Met succes! We wonnen 1x de 3e prijs, 1x de 2e prijs en 2x de 1e prijs.
Het is natuurlijk geheim dat het BKG meedoet. Immers, alle deelnemers zijn gemaskerd of op een of andere manier onherkenbaar. Praten doen ze ook al niet.
Dus eigenlijk weet niemand dat wij het zijn.

Zo moet u niet verder vertellen dat wij eens als bomen verkleed gingen. Een wethouder had namelijk per ongeluk(?) een rij bomen laten kappen. Daar moest commentaar op komen! Het waaide echter zo hard dat we uit onze takken waaiden.
Ook werd er lang geleden een brug ingepakt, ter restauratie. Wij klokkenluiders speelden daarop in en hulden ons in kleurige overalls met dierenmaskers op en gingen met plastic folie aan de slag. Alles op de Markt werd ingepakt: de lantarenpaals, het Wilhelminastandbeeld en de burgemeester moest het vege lijf redden anders was zij ook ingepakt. Het leverde ons wel 100 gulden op, zijnde de eerste prijs.

Tijdens de laatste Maskerade gaven we op ludieke wijze uiting aan het feit dat de Maskerade zeker geen stille tocht mag worden.