hoofd-gilde.jpg


Over het BKG


Het doel van het Briels Klokkenluiders Gilde wordt als volgt in de statuten omschreven:

a. het met de hand luiden van klokken in de gemeente Brielle, om een traditie in stand te houden en het op deze wijze markeren van tijdstippen die voor Brielle of in het algemeen van belang zijn. 
b. Het geven van meer bekendheid aan alles wat met luidklokken en het luiden daarvan te maken heeft.

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de geschiedenis van luidklokken in het algemeen en de Brielse luidklokken in het bijzonder.
Ook organiseert het Briels Klokkenluiders Gilde excursies naar kerken met bijzondere luidklokken en bezoeken wij de landelijke klokkenluidersdagen.


Het ontstaan van het gilde


Eind jaren negentig was er een groepje enthousiastelingen dat de klokken in Brielle weer op de oorspronkelijke manier met de hand wilde gaan luiden. Eén lid van die groep was zelfs een van de laatsten die in Brielle in zijn jonge jaren nog handmatig de klokken van de Sint Catharijnekerk voor de eredienst had geluid totdat deze een elektrische aandrijving kregen.

De groep ging voortvarend te werk; er werden contacten gelegd met het grote en zeer ervaren Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG). In de Domtoren van Utrecht hebben de leden van het eerste uur zich toen mogen bekwamen in de techniek van het luiden. Dit onder leiding van het UKG. De architect, de luidmeesters en het bestuur, hebben ons veel nuttige adviezen gegeven. Met name Sjoerd van Geuns. Sjoerd was lid van het UKG, maar was vooral als campanoloog (klokkendeskundige) verbonden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij heeft de klokken in Brielle geïnspecteerd en kwam tot de conclusie dat met enkele aanpassingen de twee kleinere klokken in de toren van de Sint Catharijnekerk, de Bakker en Crans, goed met de hand luidbaar te maken zouden zijn. Voor de grootse klok (Katrin) waren meer ingrijpende aanpassingen noodzakelijk.

Uiteindelijk werd via notariele akte het Briels Klokkenluidersgilde opgericht en werd het op 26 juni 1999 officieel geinstalleerd door de toenmalige burgemeester van Brielle, mevrouw B.F.A. van der Kluit-de Groot. Hoewel de naam 'gilde' doet vermoeden dat het om een zeer oude vereniging gaat, is dat dus niet het geval. Toen de gilden hun bloeiperiode beleefden bestond er geen klokkenluidersgilde. Het luiden van klokken werd gedaan door de koster of de torenwachter met eventuele helpers.

Inmiddels telt het Gilde meer dan 40 aktieve en enthousiaste leden die zich regelmatig inzetten om - net als vroeger - de inwoners van Brielle te attenderen op bijzondere gebeurtenissen. De pagina luidmomenten vertelt daar meer over.