Welkom bij het Briels Klokkenluiders Gilde

Het Gilde

 

De naam Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) doet vermoeden dat het om een zeer oude vereniging gaat. Dat is niet zo. Toen de gilden hun bloeiperiode beleefden, bestonden er geen klokkenluidersgildes. Klokken werden geluid door de koster of de torenwachter, samen met eventuele helpers. Toen in later eeuwen elektriciteit beschikbaar kwam, ging men in rap tempo over op een elektrische aandrijving van de klokken. Eén druk op de knop was voldoende om de klok in beweging te zetten en gelui te laten klinken. Een stukje romantiek ging zo verloren.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw was er in Brielle een groepje enthousiastelingen dat de klokken in Brielle weer met de hand wilde gaan luiden. In Utrecht en op een paar andere plaatsen in Nederland werd dat al eerder gedaan. Zie ook: ‘geschiedenis van het BKG’. Eén lid van die groep was zelfs een van de laatsten die in Brielle in zijn jonge jaren nog handmatig de klokken van de Sint Catharijnekerk voor de eredienst had geluid. Na hard werken zijn de luiders van het eerste uur, samen met nieuwkomers, er inmiddels in geslaagd acht klokken in Brielle weer met de hand luidbaar te maken. Zes van deze klokken hangen in de Brielse Dom. Minimaal 10 luiders kunnen nu bij bijzondere gelegenheden een zesgelui over Brielle laten klinken.

Inmiddels telt het gilde meer dan 40 actieve en enthousiaste leden die ervoor zorgen dat inwoners – net als vroeger – geattendeerd worden op bijzondere gebeurtenissen. De pagina luidmomenten vertelt daar meer over.

Nieuwe, zesde, luidklok voor de Catharijnetoren! 

De Brielse film- en videoclub Phoenix heeft een prachtige film gemaakt van de de gieting van onze zesde luidklok de ‘Vrijheidsklok’ op 1 april 2022 en het proces daarna: vanaf het lostikken van de gietmal tot en met de eerste luiding op 3 april.

Op 1 april was het 450 jaar geleden dat Brielle van de Spanjaarden werd bevrijd. Het gieten van de zesde luidklok gebeurde op initiatief van het Briels Klokkenluidersgilde. Klokkenluiderslid Rob van Breda maakte een verslag van de totstandkoming van de zesde luidklok: De meester van het vuur . De ambachtelijke klokkengieterij van Simon Laudy uit Finsterwolde klaarde het karwei. De gieting gebeurde onderaan de toren op precies dezelfde manier als dat honderden jaren geleden gebeurde. De klok kreeg de toepasselijke naam ‘Vrijheidsklok’.

Op 3 april werd de klok door de ploeg van Simon Laudy opgehangen op het laatst overgebleven plekje op de klokkenzolder. Dezelfde middag klommen meer dan 20 luiders van het gilde naar boven en lieten voor het eerst het geluid van de nieuwe klok klinken. Een voor een werden de andere klokken toegevoegd en uiteindelijk klonk er een imposant zesgelui over Brielle.
‘Schitterend’, ‘geweldig’, ‘imposant’ en tof’ waren de reacties. Het BKG is trots op het project!

Klik hier voor nog meer filmpjes en foto’s van de gieting en de luiding.

De ‘vrijheidsklok’ klok is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Merula Weeshuis en de gemeente Brielle.

Hieronder foto’s die Susan Visser op 2 april maakte van het wegtikken van de mal en het hijsen van de klok naar de klokkenzolder: dat laatste was een karwei dat meer dan zes uur in beslag nam!