hoofd-gilde.jpg

Geluidsopnamen


Binnenkort zijn de klokken van de Catharijnetoren te luiden vanaf onze website. Op 8 december zijn in voorbereiding daarop geluidsopnamen gemaakt.

Lees meerWelkom bij het Briels Klokkenluiders Gilde

Inhijsen van de nieuwe klokken
De naam Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) doet vermoeden dat het over een zeer oude vereniging gaat. Niets is minder waar. Toen de gilden hun bloeiperiode beleefden bestond er geen klokkenluidersgilde. Het luiden van klokken werd gedaan door de koster of de torenwachter met eventuele helpers.
Het Briels Klokkenluiders Gilde is op 26 juni 1999 officieel geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester van Brielle, mevr. B.F.A. van der Kluit-de Groot. Het gilde was daarvoor al een aantal jaren actief geweest en kende zelfs een naamswijziging van KGB naar BKG. Via een notariële akte is het BKG nu een vereniging met ca 42 actieve klokkenluiders.

De start van het BKG

Een groepje enthousiastelingen wilde de klokken in Brielle weer op de oorspronkelijke manier met de hand gaan luiden. Eén lid van de groep was zelfs de laatste die in Brielle in zijn jonge jaren nog handmatig de klokken van de Sint Catharijnekerk voor de eredienst had geluid. Daarna is er een lange periode niet met de hand geluid. De groep ging voortvarend te werk. Er werden contacten gelegd met het grote en zeer ervaren Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG). In de Domtoren van Utrecht hebben de leden van het eerste uur zich toen mogen bekwamen in de techniek van het luiden. Dit onder leiding van een aantal ervaren luiders van het UKG. De deskundigen van het UKG; de architect, de luidmeesters en het bestuur, hebben ons veel nuttige adviezen gegeven. Met name Sjoerd van Geuns. Sjoerd was lid van het UKG, maar was vooral als campanoloog (klokkendeskundige) verbonden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij heeft de klokken in Brielle geïnspecteerd en kwam tot de conclusie dat met enkele aanpassingen de twee kleinere klokken in de toren van de Sint Catharijnekerk, de Bakker en Crans, goed met de hand luidbaar te maken zouden zijn. Voor de grootste klok (Katrin) waren meer ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Alle drie de klokken kunnen inmiddels met de hand worden geluid. In 2010 zijn aan de drie “oude” klokken twee nieuwe klokken toegevoegd. De oude klokken Bakker, Katrin en Crans waren afkomstig van verschillende gieters en dus qua toon niet op elkaar afgestemd. In 2010 werden daar de twee nieuwe luidklokken aan toegevoegd. Het kleinste nieuwe klokje, de Barbara, verbond door haar toonsoort de Bakker en de Crans. De grootste nieuwe klok, de Concordia, verbond met haar toonsoort de Crans en de Katrin. Op deze wijze ontstond een uniek vijfgelui waarbij de drie oude klokken samen met de twee nieuwe klokken tot een welluidend geheel werden gebracht.