hoofd-gilde.jpg

                                                                                                                                                                                                Kijk ook op onze facebookpagina:
Welkom bij het Briels Klokkenluiders Gilde

Klik hier voor informatie over het bestellen van onze 'Brielsche klokkenwijn'

Covid-19 en het luiden van de klokken

Het Corona-virus dat ons openbare leven in de tang heeft, maakt dat we tot nader bericht de klokken niet meer handmatig  luiden. Er wordt dus niet geluid  op 1 december, tijdens de maskerade, de kerst en de jaarwisseling. Elektrisch luiden kan uiteraard nog steeds. Er kan daarvoor een verzoek aan de koster worden gedaan. En trouwluiden kan aangevraagd worden.

De mobiele beiaard is op 25 maart in Brielle gearriveerd

We zijn het Deltaport Donatiefonds zeer dankbaar voor zijn bijdrage aan de realisatie van ons project van een mobiele beiaard. Voorlopig staat deze in de Sint-Catharijnekerk. Kijk op onze facebookpagina voor foto's en meer informatie of klik hier.  


Plannen BKG voor viering 450 jaar vrijheid

IT GIET OAN!! Het gieten van de Vrijheidsklok onder de toren van de Catharijnekerk op 1, 2 en 3 april 2022 gaat definitief door. 
Zie onze nieuwspagina voor het laatste nieuws hierover.


 


De naam Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) doet vermoeden dat het om een zeer oude vereniging gaat. Niets is minder waar. Toen de gilden hun bloeiperiode beleefden bestond er geen klokkenluidersgilde. Het luiden van klokken werd gedaan door de koster of de torenwachter met eventuele helpers.

Het Briels Klokkenluiders Gilde is op 26 juni 1999 officieel geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester van Brielle, mevr. B.F.A. van der Kluit-de Groot. Het gilde was daarvoor al een aantal jaren actief geweest en kende zelfs een naamswijziging van KGB naar BKG. Via een notariële akte is het BKG nu een vereniging met meer dan 40 actieve klokkenluiders.