hoofd-gilde.jpg
Welkom bij het Briels Klokkenluiders Gilde


Luidingen tot minimaal 1 juni stopgezet!

Het functioneren van ons Gilde wordt ernstig bemoeilijkt door de uitbraak van het Corona-virus. 
Alle activiteiten van ons gilde worden daarom opgeschort tot minimaal 1 juni, ook het luiden bij trouwerijen. 
We willen de gezondheid van onze leden niet in gevaar brengen. Dus werd 1 april niet de
Geuzenvlag op de toren gehesen. Hoe sympathiek dat idee ook is en hoe bemoedigend 
de aanblik van die wapperende vlag zou kunnen zijn. Om dezelfde reden werd er 29 maart
niet geluid als ode aan alle medewerkers van de Brielse Matthäus Passion waarvan het werk is 
weggevallen.


Luidsimulator

Bespeel de klokken van de Catharijnetoren. In navolging van het
Utrechts 
Klokkenluidersgilde hebben wij nu ook een luidsimulator op
onze website (met dank aan Utrechter Martijn Noordermeer).
Kijk op de pagina 'luidsimulator' en word zelf klokkenluider.  


Klokken van de Oude Kerk in Amsterdam

NRC Columnist Tommy Wieringa beklom de toren van de Oude Kerk in Amsterdam. Hij schreef er in NRC van 18 april een mooie column over: "Klokken van hoop".


Artikel over het stadhuisklokje in de Brielse Mare
 

We attenderen u graag op het artikel over het stadhuisklokje in de Brielse Mare van 1 april van onze luiders Rob van Breda en Peter Moree. De Mare is voor € 3,50 te koop bij Boekhandel Hoofdstuk Een,  Nobelstraat 16. Of kijk voor de tekst van dit artikel bij de tab 'onderzoek' of klik hier.
 

 

 


De naam Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) doet vermoeden dat het om een zeer oude vereniging gaat. Niets is minder waar. Toen de gilden hun bloeiperiode beleefden bestond er geen klokkenluidersgilde. Het luiden van klokken werd gedaan door de koster of de torenwachter met eventuele helpers.

Het Briels Klokkenluiders Gilde is op 26 juni 1999 officieel geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester van Brielle, mevr. B.F.A. van der Kluit-de Groot. Het gilde was daarvoor al een aantal jaren actief geweest en kende zelfs een naamswijziging van KGB naar BKG. Via een notariële akte is het BKG nu een vereniging met meer dan 40 actieve klokkenluiders.