De Crans

Gieter: Ciprianus Crans 1744
Gewicht 845 kg
Slagtoon fis1 +42cents

De huidige klok die wij bij gebrek aan haar eigen naam, naar haar gieter, “Crans” noemen was oorspronkelijk de wachtklok, de klok waarmee de werktijden en het openen en sluiten van de stadspoorten werd geregeld. Een belangrijke klok dus! Het is echter niet de eerste Crans die in de Catharijnetoren heeft gehangen. Als we de archieven mogen geloven is onze Crans al de derde klok die deze functie vervult. In 1714 was er al sprake van een gebarsten wachtklok. Van die klok weten we verder niets. Wel weten we dat het toenmalige stadsbestuur na rijp beraad ervoor heeft gekozen de klokkengieter Jan Crans uit Enkhuizen, de opdracht te geven de vervanger voor de gebarsten klok te gieten. Dit door de oude klok te vergieten, dus om te smelten en te gebruiken als materiaal voor de nieuw te gieten klok. In 1715 is de klok gereed en wordt door een beurtvader naar Brielle gebracht en vervolgens in de toren gehangen.
Na nog geen dertig jaar, al in 1743, blijkt ook deze nieuwe klok te zijn gescheurd. Er wordt gesproken over een scheur aan de onderzijde van wel 30 cm lang. Opnieuw neemt men contact op met Jan Crans, wat misschien een beetje vreemd overkomt want hij was immers de gieter van de klok die al heel snel was gaan scheuren. Jan Crans geeft echter aan geen klokken meer te gieten en verwijst de Brielse vroedschap naar een van zijn zoons, ene Ciprianus Crans. Deze laatste had een gieterij in Amsterdam. Daar is de gescheurde klok vergoten en uit dat materiaal is onze huidige Crans ontstaan.
Er wachtte Brielle na aflevering echter nog een onaangename verrassing. De uiteindelijke rekening die men kreeg gepresenteerd bleek veel hoger dan aanvankelijk was begroot. De oorzaak van de hogere prijs bleek het arbeidsintensieve werk te zijn om de wapens van beide Brielse burgemeesters Francois de Mirell en Nicolaas Bassecour, in de mal van de klok te verwerken.

Opschrift Crans
DOOR ORDER VAN DE HEEREN FRANCOIS DE MIRELL EN NICOLAAS DE LA BASSECOUR BURGEMEESTEREN VAN DE STAD BRIELE
ME FECIT CIPRIANUS CRANS IANSZ AMSTELODAMI ANNO 1744

Wapen van Nicolaas de la Bassecour
Nicolaas de la Bassecour was lid van de vroedschap 1726-1766

Wapen van Francois de Mirell
Francois de Mirell was lid van de vroedschap 1719-1750