Geschiedenis

Het oprichtingsverhaal

Het Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) is op 26 juni 1999 officieel geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester van Brielle, mevrouw B.F.A. van der Kluit-de Groot. Het Gilde was echter al sinds 8 juni 1996 in oprichting. Op 9 maart 2001 werd in alle vroegte (8 uur ’s ochtends!) ten kantore van Notaris mr P. Buijtink aan het Maarland NZ de oprichtingsakte getekend door Harry Kamma, Anke-Thea Dijkman en Peter Ophof. Daarmee werd het een officiële vereniging met zo’n 35 actieve klokkenluiders.

De kerngroep was vanaf het begin vastbesloten om te zorgen dat de klokken in Brielle weer met de hand geluid zouden kunnen worden. Daarbij werd niet alleen gedacht aan de drie luidklokken in de Sint Catharijnetoren, maar ook aan die van het Stadhuis, de Jacobskerk en de Bedevaartskerk. De groep maakte al geruime tijd een studie van het klokluiden. Ook verdiepte men zich in de historie ervan. Eén lid van de groep was zelfs de laatste die in Brielle nog handmatig de klokken van de Catharijnekerk voor de eredienst had geluid.

De kerngroep van het (toen nog) “Klokkenluiders Gilde Brielle i.o.” ging voortvarend te werk. Er werden contacten gelegd met het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG), waarop men zich in de Domtoren te Utrecht in de luidtechniek ging bekwamen. De UKG-deskundigen, de architect, de luidmeesters en het bestuur hebben adviezen gegeven. Met name Sjoerd van Geuns, die als campanoloog ook adviseur is bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, heeft de klokken in Brielle geïnspecteerd en kwam tot de conclusie dat met enkele kleine veranderingen de twee kleinere klokken goed te luiden zouden zijn. De grootste klok had meer ingrijpende aanpassingen nodig. Alle drie de klokken kunnen nu weer met de hand worden geluid. De klokkenstoel is bij de restauratie van 2001 onderhanden genomen en is bestand tegen de belasting.

Klokkenluiders van het eerste uur

(foto mei 1999)

Opvallend genoeg heeft iedereen iets te drinken in de hand, behalve de bestuursleden!

Van links naar rechts:
Eerste rij: Harry Kamma (voorzitter en oprichter), Peter Ophof (penningmeester)
Midden: Anke van Breda, Liesbeth Speelman, Ton Menkveld , At van Eendenburg, Anke-Thea Dijkman (secretaris)
Tweede rij: Jos van den Ende, Theo Braun, Rob van Breda, Dick Visser, Leen Kok en Albert Meijer.