De Barbara

Gieter: Petit & Fritsen
Gewicht: 590 kg
Slagtoon: a1 -14cents

Op initiatief van de “bewoners” van de Catharijnetoren, het “Briels Klokkenluiders Gilde” en “de Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon” is in 2008 opgericht de “Stichting Voltooiing Carillon Brielle.” Het doel was om in 2010, het jaar waarin de Brielse beiaard haar 350ste verjaardag vierde, het carillon uitgebreid te krijgen met twee zware bas-klokken waardoor het mogelijk zou worden alle beschikbare beiaardmuziek uit te voeren. De gehele beiaard zou dan 49 klokken tellen en vervolgens helemaal compleet zijn. De wens van het Briels Klokkenluider Gilde was het aantal luidklokken uit te breiden van drie tot vijf. De Barbara is één van de drie in 2010 gegoten klokken. Met een enorme kraan zijn de in 2010 gegoten klokken naar boven gehesen. Het galmgat onder de wijzerplaat van de Catharijnetoren was open gemaakt, zodat de klokken naar binnen konden.

Opschrift Barbara
IK STROOI GEROERD DOOR LUIDERSHAND, MIJN KLANKEN OVER VOORNES LAND *BRIELS KLOKKENLUIDERS GILDE*

 

 

De klok is genoemd naar Barbara de patroonheilige van de klokkenluiders en torenbouwers. 

Bekering
Barbara was de dochter van de welgestelde heidense Dioscuros. Hij zou haar in de toren hebben opgesloten om ervoor te zorgen dat mannen hun begerige blikken niet op zijn mooie dochter zouden kunnen werpen. Deze toren beschikte zelfs over een badruimte zodat ze de publieke badhuizen in de stad niet hoefde te gebruiken. Deze badruimte beschikte oorspronkelijk over twee ramen maar Barbara droeg enkele bouwvakkers tijdens de afwezigheid van haar vader op er een derde raam bij te maken. Ze had zich namelijk heimelijk tot het christendom bekeerd. Het derde raam refereerde aan de heilige drie-eenheid.
Ontsnapping
Bij terugkeer van zijn reis naar het buitenland was haar vader woedend over Barbara’s bekering. Het leek er zelfs even op dat Dioscuros haar eigenhandig wilde vermoorden. Zijn dochter wist echter uit de toren te ontsnappen en te vluchten, waarna zij onderdak bij een herder vond. De herder verraadde haar schuilplaats echter. Daarmee wekte hij wel de toorn van Christus op en werd hij voor straf veranderd in een mestkever.
Marteling
Omdat Barbara nog steeds haar geloof in Christus niet wilde opgeven liet Dioscuros haar geselen. ’s Nachts verscheen verscheen Christus echter aan haar en genas haar wonden. Dioscuros bracht Barbara hierop voor de rechtbank van landvoogd Marcianus. Die liet haar de gruwelijkste martelingen ondergaan. Haar borsten werden afgesneden, ze werd met een fakkel in brand gestoken en met een knuppel geslagen. Maar hoe vreselijk haar wonden ook waren, ze leken haar niet te deren. ’s Nachts verscheen Christus, die elke keer opnieuw haar wonden wist te genezen.
Onthoofd
Nu geen enkel middel in staat bleek Barbara van haar geloof af te brengen, werd ze uiteindelijk onthoofd. Haar wraakzuchtige vader voltrok hoogst persoonlijk het vonnis. Dat kwam hem duur te staan want hij werd zelf meteen door de bliksem getroffen en stierf.