Trouwluiden

Plechtigheid Raymond en Yolanda, maart 2020

Luiden bij huwelijksvoltrekkingen

Om een trouwplechtigheid extra luister bij te zetten, is het mogelijk om bij aankomst en vertrek het bruidspaar te begeleiden met klokgelui.
Het Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) verzorgt dit luiden op verzoek van het bruidspaar of op verzoek van derden als cadeau aan het bruidspaar.
Om er zeker van te zijn dat de trouwluiding kan worden verzorgd, raden wij
aan de aanvraag minimaal twee weken van tevoren bij het BKG in te dienen.

Luiden stadhuisklok

Bij een trouwplechtigheid in het stadhuis luidt het BKG de uit de vijftiende
eeuw daterende klok gedurende circa 5 minuten bij aankomst en bij vertrek.
De bijdrage aan het BKG bedraagt € 40.

Luiden met klokken in de St. Catharijnetoren

Burgerlijk huwelijk:

Bij de trouwplechtigheid van een burgerlijk huwelijk luidt het BKG gedurende circa vijf minuten
bij aankomst en bij vertrek met de luidklok Barbara en met de luidklok Concordia.
De bijdrage aan het BKG bedraagt € 60.

Kerkelijk huwelijk:

Bij de trouwplechtigheid van een burgerlijk huwelijk gevolgd door een kerkelijke huwelijksinzegening luidt het BKG bij aankomst gedurende ca. vijf minuten met de luidklok Barbara en met luidklok Concordia. De bijdrage aan het BKG bedraagt € 50.

Aanvragen en nadere informatie.

Voor nadere informatie of voor een aanvraag kunt u contact opnemen met Rico Bostelaar, coördinator trouwluiden van het Briels Klokkenluiders Gilde.
E-mail: rico_bostelaar@hotmail.com of telefoonnummer 06-24797501.