Trouwluiden

Plechtigheid Raymond en Yolanda, maart 2020

Luiden bij huwelijksvoltrekkingen

Om een trouwplechtigheid extra luister bij te zetten, is het mogelijk de aankomst en het vertrek van het bruidspaar te laten begeleiden door klokgelui. Het Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) wil dit graag verzorgen op verzoek van het bruidspaar of op verzoek van derden als cadeau aan het bruidspaar. Wij raden aan de aanvraag minimaal twee weken van tevoren bij het BKG in te dienen om er zeker van te zijn dat de luiding kan worden geregeld.

Stadhuisklok

Bij een trouwplechtigheid in het stadhuis luidt het BKG gedurende circa 5 minuten bij aankomst en bij vertrek het uit de vijftiende eeuw daterende stadhuisklokje. De bijdrage hiervoor aan het BKG is € 40.

Catharijnetoren klokken

Burgerlijk huwelijk
Bij de trouwplechtigheid van een burgerlijk huwelijk luidt het BKG gedurende circa vijf minuten bij aankomst en bij vertrek de luidklokken Barbara en Concordia. De bijdrage hiervoor aan het BKG is € 60.

Kerkelijk huwelijk
Bij de trouwplechtigheid van een burgerlijk huwelijk gevolgd door een kerkelijke huwelijksinzegening, luidt het BKG bij aankomst gedurende ca. vijf minuten met de luidklokken Barbara en Concordia. De bijdrage hiervoor aan het BKG is € 50.

Nadere informatie en aanvragen

Voor nadere informatie of voor een aanvraag kunt u contact opnemen met Rico Bostelaar, coördinator trouwluiden van het Briels Klokkenluiders Gilde.
E-mail: rico_bostelaar@hotmail.com of telefoonnummer 06-24797501.